Huutokauppaehdot

Johtela Company Oy:n yleiset verkkokaupan myyntiehdot

1. Soveltamisala
Nämä ovat myyntiehdot, joita sovelletaan Johtela Company Oy (myyjä) sekä ostajan välillä, kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden ostoissa huuto.net tai kiertonet.fi sivustolla. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä myyntiehtoja. Jättämällä ostotarjouksen ostajan katsotaan hyväksyneen nämä ehdot ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja.

2. Ostajan vastuu
Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista myyjän tuotteista jättämistään huutotarjouksista huuto.net tai kiertonet.fi –sivustolla. Ostaja sitoutuu maksamaan tuotteen maksuehdon 7 pv netto mukaisesti ja noutamaan ostamansa kohteen omalla kustannuksellaan ostotarjouksesta 14 päivän kuluessa. Myyjä ei osallistu mahdolliseen tuotteen lastaamiseen tai pakkaamiseen kuljetusta varten. Myyjä voi lisäkulujen suoritusta vastaan myös lähettää tuotteen ostajalle, mutta myyjä ei vastaa kuljetuksen aikana kadonneista tai vahingoittuneista tuotteista eikä ota vastaan palautuksena mahdollisesti kuljetuksen aikana vahingoittuneita tuotteita eikä vastaa tämän ehdon vastaisesti palautettujen tuotteiden palautuskustannuksista.

3. Huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen
Huutokaupattavat kohteet on kuvailtu sivustolla myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Huutokaupattavat tuotteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kun ne huutokauppahetkellä ovat. Koska tuotteet ovat pääosin käytettyjä, myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta, turvallisuudesta tai soveltuvuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti sellaisena kuin se on. Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen tullessaan noutamaan tuotteen myyntivarastosta, eikä hänellä ole tarkastuksen jälkeen oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen.

4. Huudon hyväksyminen/hylkääminen
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, huudon hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

5. Vastuu
Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne huutokauppa ja/tai kauppahetkellä ovat. Vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein huuto on maksettu. Myyjä ei myönnä takuuta, eikä vaihto-/palautusoikeutta myytäviin tuotteisiin miltään osin.

6. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Tuotteet eivät ole myyjän toimesta vakuutettuja myyntivarastossa omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Ostaja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemistaan vakuutuksista.

7. Hallinta ja käyttö
Ostaja saa tuotteen hallintaansa ja käyttöönsä kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

8. Tuotteiden nouto
Ostaja vastaa tuotteiden poiskuljetuksesta. Mikäli ostaja tilaa kuljetusliikkeen noutamaan ostamansa tuotteen, tulee ostajan ilmoittaa siitä etukäteen myyjälle. Myyjä luovuttaa tuotteet ainoastaan myyjän tilillä näkyvää maksusuoritusta vastaan. Tilatessaan noudon kolmannelta osapuolelta ostajan katsotaan hyväksyneen tuotteen kunnon.
Kaikki kohteet tulee noutaa 14 vuorokauden kuluessa hyväksytyn huutokaupan päättymisestä, mikäli asiasta ei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Myyjällä on oikeus periä vuokraa hyväksytyn huudetun kohteen varastoimisesta, sisä- tai ulkotiloissa 14 vuorokauden ylimenevältä ajalta 30 euron vuorokausikorvausta. Mikäli huudot eivät ole noudettuna 3 (kolmen) kuukauden kuluessa, myyjä pidättää oikeuden soveltaa lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688). Tämä ei poissulje myyjän oikeutta varastointikorvaukseen.

9. Lisäkulut
Myyjä pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.

10. Kaupan peruminen
Mikäli ostaja haluaa perua kaupan ja myyjä hyväksyy sen, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16) 7 päivän kuluessa kaupan perumisesta. Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10 % kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.