Menestyvä yritys ei jää tuijottelemaan taustapeiliin. Menestys tapahtuu tulevaisuudessa nykyhetkestä käsin, siksi yrityksen pitää keskittyä jatkuvaan kehittymiseen. Jatkuvassa muutoksessa olevat markkinat, yhteiskunnan muutokset ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaikuttavat jatkuvasti siihen, millaisessa ympäristössä yritys toimii ja millaisiin haasteisiin sen pitää kyetä vastaamaan.

Menestyvän yrityksen edellytykset

Yrityksen menestykseen vaikuttavat monet tekijät, mutta yksi tärkeimmistä on toimivan liiketoimintasuunnitelman luominen. Liiketoimintasuunnitelma auttaa yritystä määrittelemään tavoitteensa ja strategiansa sekä arvioimaan mahdollisia riskejä ja hyötyjä. Se rakentaa suunnitelmallisen kehyksen, jonka puitteissa rakentuu esimerkiksi hyvä asiakaspalvelu, kehittyvät tuotteet ja palvelut sekä resurssitehokas toiminta. Liiketoimintasuunnitelmaa kuuluu päivittää, hioa ja korjata säännöllisesti, sillä ensimmäisen vuoden käsitys alasta ja omasta toiminta-alueesta on usein vielä puutteellinen ja perustuu oletuksille.

Markkinoinnin osuus menestyksessä on merkittävä

Markkinoinnin avulla yritys viestii nykyisille ja tuleville asiakkailleen yrityksen tuotteista, palveluista, arvolupauksista, brändistä, toiminnasta ja rakentaa luottamusta. Markkinointi näkyy kaikessa yritystoiminnassa ja sen tulisi olla yhdistettynä kaikkeen tekemiseen: esimerkiksi hyvä asiakaspalvelu on markkinointia parhaimmillaan, sillä se rakentaa positiivista brändimielikuvaa.

Markkinointistrategia on tapa tehdä markkinoinnista johdonmukaista. Vuosikellon käyttäminen auttaa kattamaan koko vuoden markkinoinnin, jolloin kesän markkinointitarpeet on tiedossa jo talvella ja loma-aikojen markkinointi on suunniteltu ja toteutettu jo hyvissä ajoin etukäteen. Erilaisten sosiaalisten medioiden käyttäminen on keino luoda näkyvyyttä asiakkaille ja pysyä aktiivisesti heidän valintajoukossaan. Hakukoneoptimointi ja verkkosivujen tehokas hyödyntäminen takaa näkyvyyden silloin, kun asiakas etsii tarpeilleen täyttäjää – se saattaa olla juuri sinun yrityksesi!

Kilpailuetu – mitä sillä tarkoitetaan?

Jokaisella alalla on enemmän tai vähemmän kilpailua. Jos yrityksen toimiala on kohdennettu pienelle asiakaskunnalle ja suoria kilpailijoita ei ole, on yrityksellä kuitenkin epäsuoria kilpailijoita, jotka haluavat täyttää saman tarpeen tai halun. Myös ostamatta jättäminen on kilpailija: kotoilutrendi voi olla suuri kilpailija tapahtuma-alalla. Kilpailuedun tunnistamisen avulla yritysten vastuuhenkilöt voivat selvittää, kuinka heidän tuotteensa ja palvelunsa eroavat kilpailevista yrityksistä. Yritysten tulisi analysoida kilpailevia tuotteita ja palveluita löytääkseen oman kilpailuetunsa.

Kilpailuetuja voi olla kolmella eri tasolla. Strateginen kilpailuetu tarkoittaa sitä, että yritys tarjoaa asiakkailleen parempia tuotteita tai palveluita kuin kilpailijat. Operatiivinen kilpailuetu tarkoittaa yrityksen hallitsevan prosessinsa kilpailijoita paremmin. Teknologinen kilpailuetu tarkoittaa, että yritys osaa hyödyntää uusia teknologioita paremmin, kuin muut alan toimijat. Erottautumaan voi pyrkiä yhdellä tai usealla osa-alueella. Usein hyvä asiakaspalvelu on erottautumistekijä, joka on helppo ja edullinen toteuttaa, mikä on konkreettinen etu kilpailijoihin nähden.

Menestyvän yrityksen on siis syytä pitää katse suunnattuna tulevaan. Omaa napaa ei kannata tuijotella liikaa, vaikka liiketoimintasuunnitelma ja markkinointistrategia ovatkin tärkeitä työkaluja. Kilpailijoiden, markkinatilanteen ja yhteiskunnan seuraaminen ovat tärkeitä tapoja tarkkailla toimintaympäristöä ja omaa asemoitumista siihen: pitäisikö pyrkiä olemaan trendien haistelija vai tarjota luotettavaa peruspalvelua? Kun tunnistetaan asiakkaiden tarpeet, niihin on myös helpompi vastata.

0
    0
    Ostoskorisi
    Ostoskorisi on tyhjäKauppaan